پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464

معرفی اعضای ماهنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس الهه زین الدین

تحریریه:  سمیه پارسادوست، آزاده فرهنگمند، حدیث زاهدی، مرضیه محب رسول، نرگس طلوعی

طراح و گرافیست: ف. امیر یوسفی، طیبه معین