پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
تعاونی‌ها بهترین گزینه برای کمک به بخش دولتی

تعاونی‌ها، بهترین گزینه برای کمک به بخش دولتی

تعاونی‌ها اهداف اقتصادی و اجتماعی دارند و بهترین گزینه برای کمک به بخش دولتی و کاهش نگرانی های دولت از واگذاری ها هستند، اما فضا برای رشد شرکت های تعاونی ها و بخش خصوصی تاکنون مهیا نبوده است.به گزارش پایگاه ...