پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
ذوب آهن

پولاد مردان ذوب‌آهن اصفهان از دل هر تهدیدی فرصتی نو می‌آفرینند

با برنامه ریزی‌های انجام شده در ذوب‌آهن، طرح‌های تولیدی، توسعه‌ای، بهسازی و نوسازی این کارخانه بزرگ همزمان و هم سو با اهداف شرکت در حال اجراست. تقریبا هیچ جای ذوب‌آهن اصفهان را نمی‌توان یافت که شور تولید و اشتیاق توسعه ...