پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
رفع بحران کمبود برق با انرژی خورشیدی

رفع بحران کمبود برق با انرژی خورشیدی

«از اینکه از ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر استفاده خوبی شده و با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان، از انرژی خورشیدی بهره کافی برده شود، خوب است. به گزارش اصفهان صنعت، نیروگاه خورشیدی انرژی پاک و بدون آب است.این خوب است ...
رتبه دوم نیروگاه شهید منتظری اصفهان در تولید برق سال ۹۸ کشور

رتبه دوم نیروگاه شهید منتظری اصفهان در تولید برق سال ۹۸ کشور

نیروگاه شهید محمد منتظری با تولید ۳ درصد برق در سال ۹۸ در بین نیروگاه‌های کل کشور از نظر تولید در جایگاه دوم ایستاده است.بر اساس گزارش تفصیلی صنعت برق ایران در سال ۱۳۹۸، نیروگاه شهید محمد منتظری با تولید ...