پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
صادرات به افغانستان، فرصت‌ها و راهکارها

صادرات به افغانستان، فرصت‌ها و راهکارها

اقتصاد در زندگی مردم افغانستان و سرنوشت آنها نقش سازنده‌ای دارد برای همین باید به آن توجه ویژه‌ای شود. اشتراک فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان در روابط اقتصادی آن‌ها تاثیر بسزایی دارد و نیز دانش فنی، که مهم‌ترین بخش ...