پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
رتبه دوم نیروگاه شهید منتظری اصفهان در تولید برق سال ۹۸ کشور

رتبه دوم نیروگاه شهید منتظری اصفهان در تولید برق سال ۹۸ کشور

نیروگاه شهید محمد منتظری با تولید ۳ درصد برق در سال ۹۸ در بین نیروگاه‌های کل کشور از نظر تولید در جایگاه دوم ایستاده است.بر اساس گزارش تفصیلی صنعت برق ایران در سال ۱۳۹۸، نیروگاه شهید محمد منتظری با تولید ...