پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
WhatsApp Image 2020-06-20 at 16.06.24

نوپدیده‌های شغلی راهکار عبور از بحران اقتصادی در پسا کرونا

مقدمه این روزها خبرهای گوناگونی از وخامت اوضاع اقتصادی و احتمال رکود و قحطی جهانی در دوران پسا کرونا می‌شنویم، گرچه ضربه بحران کرونا بر اقتصاد جهان انکارناپذیر است، ولی شاید این دیدگاه همانند دیدگاه رابرت مالتوس بدبینانه باشد. زیرا ...