پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
تحریم نفت و صنایع جایگزین درآمد نفتی

تحریم نفت و صنایع جایگزین درآمد نفتی

گفته مي‌شود براي اينكه ما اقتصاد مقاومتي داشته باشيم باید فرهنگی نوين بيافرينيم. من معتقدم بايد اين فرهنگ را احيا كنيم نه اينكه بيافرينيم. فرهنگي كه بتواند مقوله توسعه اقتصادي ملي و مستقل را به‌خصوص از وجه اقتصادي آن دنبال ...