پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
صنعت کشاورزی

لزوم توجه به بهبود قابلیت تاب‌آوری بنگاه‌ها در صنعت کشاورزی

بی‌شک امنیت غذائی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و چالش‌های هر کشور است که اگر به درستی مدیریت نشود منشا به وجود آمدن بحران‌های بسیار اثر گذار در کوتاه و بلند‌ مدت خواهد بود و در مقابل اگر با کارامدی و ...