پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
مشتریان وفادار چه مشتریانی در کسب و کار ما هستند؟

مشتریان وفادار چه مشتریانی در کسب و کار ما هستند؟

اگر در اینترنت گشتی بزنیم و عبارت "وفاداری مشتریان چیست" را جستجو كنیم، یکی از تعاریف آن، تعریف ریچارد اولیور از وفاداری مشتری است؛ "تعهدی قوی از سوی مشتری برای خرید مجدد یك محصول یا خدمات برتر در آینده، حتی با ...