پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
کارآفرینی

الزامات کارآفرینی، از گفتار تا کردار!!

مقدمه از زمان جدی شدن موضوع کارآفرینی در ايران بيش از دو دهه نمي‌گذرد، اين مقوله نوپا از جمله نوپديده‌هاي علمي کاربردی در حوزه علوم انساني و مديريت و از جمله فرآیندهاي بين رشته‌اي محسوب مي‌شود. کارآفرینی يك مفهوم چند ...