پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
آب و فاضلاب

کسب رتبه نخست کشوری اداره نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷

همزمان با توسعه فعالیت‌های اقتصادی- صنعتی جوامع بشری و بروز مسائل زیست محیطی، ارائه راهكارهای بهینه در راسـتای جلوگیری یا محدود شدن تبعات ناشی از مسائل مذكور برای دستیابی به توسعه پایدار در دستور كار دست اندركاران و مسـئولین قـرار ...