پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
بوم‌گردی فرصتی طلایی برای بازگشت رونق به زندگی روستایی

بوم‌گردی فرصتی طلایی برای بازگشت رونق به زندگی روستایی

صنعت بوم‌گردی از جمله کسب و کارهای نوظهوری است که هم می‌تواند به عنوان یک فرصت و هم به عنوان یک نوع از تهدید برای صنعت گردشگری کشور محسوب شود بوم‌گردی تقریباً ۲۷ درصد سفرهای بین‌المللی را در بر می‌گیرد ...