پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
روس‌ها به دنبال ورود به صنعت دارویی اصفهان

روس‌ها به دنبال ورود به صنعت دارویی اصفهان

صنعت داروسازي در کشور از جمله قابليت‌هاي بالقوه در اقتصاد ايران است که اگر چه طي دو دهه اخير پيشرفت‌هاي خوب و چشمگيري داشته؛ اما در سال‌هاي اخير در کش و قوس‌هاي تحريم و شرايط اقتصادي اين صنعت وضعيت دوگانه‌اي ...