پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
صنعت چاپ

نیم‌نگاهی به تاریخ چاپ در ایران

تاریخ چاپ در ایران به پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد. در زمان پادشاهان هخامنشی، برای تائید احکام و فرمان‌های حکومتی از مهرهای سلطنتی استفاده می‌شد. این یکی از دیرینه ترین کاربرد چاپ در مقاله تاریخ چاپ در ایران است.در اواخر ...