پیشنهاد : اپلیکیشن اصفهان صنعت را دانلود و بر روی گوشی های موبایل خود نصب نمایید ...
0
03136288464
لیست مطالب
کسب و کار نوین

توسعه فرهنگ کسب و کارهای نوین در ایران

مقدمه از زمان ترویج و توسعه کارآفرینی در ايران بيش از دو دهه نمي‌گذرد، اين مقوله نوپا از جمله نوپديده‌هاي علمي در حوزه علوم‌انساني است و از جمله فرآیندهاي بين رشته‌اي محسوب مي‌شود. کارآفرینی مفهومی چند وجهي است كه امروزه ...